[TWITTER] 121212 Junsu tweet cảm ơn Lyn


Lyn noona, đúng như mong đợi, nhờ có sự tham gia với giọng hát tuyệt vời của chị, một bài hát tuyệt vời hơn đã ra đời~ Em cám ơn^^

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s