[OTHER INSTAGRAM] 131221 Zakkykim update ảnh chụp Junsu tại hậu trường ‘December’


Nhạc công kèn Jaemoon và XIA Jiwook
Áo đội của #December

BcBGmAaCEAAv0qI

Một ảnh chụp cùng #Junsu
XIA Jiwook, chàng trai trẻ chăm chỉ đến ủng hộ và xem buổi diễn #December đầu tiên của Gun Jiwook

proxy (1)

Credit: zakkykim (via instagram)
Translated by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s