[OTHER TWITTER] 131222 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu sau buổi diễn ‘December’


Jiwookie của chúng ta chắc là đã mệt sau hai buổi diễn ngày hôm nay rồi~~ Mặc dù là cảm thấy rất có lỗi…Nhưng… một tấm hình dành cho những ai đang tò mò về Junsu lúc ở trong phòng chờ~! December hwaiting~!!!

BcGORpCCAAEKyL1

Credit: @zunoxiahmom
Translated by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s