[OTHER TWITTER] 131223 Đạo diễn Jang Jin tweet ảnh hậu trường cùng với Junsu


Chúng tôi…bây giờ đang…run lên

proxy (3)

Credit: @truejangjin
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s