2 Comments

  1. Anh đi làm model…hic…mà sao chụp quần áo lại thấy mặt anh rõ nhất còn đồ thì tối hù không phân biệt được đâu áo đâu quần là sao vậy anh??!! Chả lẽ photographer cũng là fan của anh hở?! :)))))))))))

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s