[PIC+INFO] 131231 Junsu sẽ xuất hiện trên tạp chí “The Musical” phát hành tháng 1/2014


Junsu sẽ xuất hiện trên tạp chí “The Musical” phát hành tháng 1/2014 với bài phỏng vấn độc quyền

n1kaOyA

Credit: lovethemusical
Shared by: KJSsmile.net

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s