[OTHER TWITTER] 140101 I.D. MYO Dancer chia sẻ bức ảnh Junsu tại XIA Ballad&Musical concert 2013


1401hyejintw
[TRANS]
2013.12.30~31
Xia Junsu Musical Ballad Concert vol.2 đã kết thúc!
Tất cả mọi người đã làm rất tốt.
Bạn sẽ không thể bỏ lỡ góc nhìn này trên sân khấu^^;;

2013121810132836754

Source: @Hyejin0813
Translated by: pvtse of JYJ3
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: JYJ3 + KJSsmile.net

3 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s