[Twitter] 140101 Junsu tweet thể hiện tình cảm chân thành dành cho fan


[Trans]

Các bạn ơi, tôi phải nói gì đây….
Tôi yêu các bạn rất nhiều ~~♥

Source: @1215thexiahtic
Eng-trans: Ohmyjunsu
Vtrans and shared by: KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s