[TWITTER] 140110 Junsu tweet về chiến dịch từ thiện UN Habitat và kì nghỉ của mình


Thông qua Jedus Body và chiến dịch từ thiện UN Habitat của đại sứ Marie Cristine, tôi đã ủng hộ một món gọi là “Habitat Santa” cho các em nhỏ ở vùng bị thiệt hại nặng nề ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản và đã nhận được những bức ảnh của các em khi nhận quà. Bọn nhỏ trông thật hạnh phúc và đó cũng chính là điều khiến tôi hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ theo cách của mình. 

Làn gió mát~~ Đang lướt qua

V!

Credit: @1215thexiahtic 
Translated by: XIAHPress + shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

4 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s