[Twitter] 140113 Kim Junsu Twitter Update


[Trans] Sasahara à. . . Không thèm bận tâm xem điều gì nên hay không nên làm sao? Cậu lấy ở đâu những thông tin không chính xác ấy và. . . làm bộ rằng cậu biết hết. . . Nếu có được chỗ thông tin ấy, mọi người sẽ follow cậu sao? Và cậu thích thế? Làm ơn đừng để ý đến chuyện của chúng tôi nữa mà lo làm việc của mình đi~ Mà nghề nghiệp thật sự của cậu là gì?? Tôi rất tò mò đấy. . .

 

[Trans] Trò này thú vị đấy. Kekekeke

[Trans] HanSol này~ Rách mồm giờ. Keke Người ta đang nhìn cậu kìa ~~ Coi như hai ta không quen nhau nha^^;; Xin lỗi nhé

Source: @1215thexiahtic
V-Trans and Share by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s