[HQ PICS] 140118 Các thành viên nhà C-Jes đến xem December Musical


Hôm qua nhà C-Jes, tức Yoohwan, Jaejoong, Gummy và diễn viên Park Sungwoong đã đến xem December: Unfinished Song để ủng hộ JunSu đó.

Source: CJeS + @J_holic_mjjeje + JYJ Official Facebook + @JYJ_info
Shared by: JYJ3
Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

2 Comments

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s