[OTHER FACEBOOK] 140118 Park YuHwan đã đến xem December


JunSu hyung! Đây thật sự là người rất tuyệt vời mà! Hyung, anh tuyệt lắm! Tôi đã đến ủng hộ anh JunSu trong vở nhạc kịch December lần này đấy!!! Ngay khi gặp tôi, anh ấy đã cổ vũ và động viên tôi cố gắng đóng phim thật tốt nữa!! Tiền bối JunSu à, em. . . em. . . yê. . .u. . . Em thích anh!!! ^^

Cre: Park Yoohwan Official FB
Vtranslated by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s