[FANCAMS] 140119 Kim Junsu trong ‘December’: Curtain Calls (2pm + 6.30pm) + Encore


19/1 lúc 2 pm và 6h30 pm JunSu có hai màn biểu diễn. Dàn diễn viên của December đã thể hiện ca khúc ‘As Dust trong curtain call, rồi đến JunSu song ca ‘Em đã quay về’ cùng Kim YeWon.

2pm curtain call:

6.30 pm curtain call:

Credit: BAZZIJJANG XIA + JYJ NORMALLY + Gang Yang + mickyfanzil + ddaeng e
Shared by: JYJ3
Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s