[OTHER INSTAGRAM]140121 Nhiếp ảnh gia Jun Shim chia sẻ tấm hình chụp cùng Kim Junsu


[PHOTO] <Day29> Đoán xem ai đây nào 😉 #JYJ #xia #junsu

JunShim là nhiếp ảnh gia thuộc công ty quản lý Dee kiêm đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật tại Robin K International. Bác ấy đã từng làm việc trong album ‘Uncommitted’ và dự án MV  ‘Incredible’ lẫn XIA Tarantallegra 1st World Tour Concert đó!

Source: shootingrocks
Shared by: JYJ3
Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s