[TWITTER] 140121 Junsu tweet sau khi trở về nhà sau buổi diễn December


Tôi đã trở về nhà sau khi hoàn thành tốt buổi diễn. Tôi thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến xem ‘December’ hôm nay.^^! Còn bây giờ tôi sẽ đi tắm…Bái bai

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: theyoungestmin
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s