[OTHER TWITTER] 140129 Bruce “Automatic”, Lee ChoongJoo tweet cho JunSu


Đang thực hiện thứ âm nhạc mạnh mẽ! Cố làm nên nhiều hit mới nhé người anh em!

https://twitter.com/charisjoon/status/428373040586444800

Tôi đã rời thành phố rồi.

December tại Seoul đã đi đến hồi kết.

Sau khi gặp mọi người ở SeJong này!

(Note: Lee ChoongJoo đóng vai Hoon trong vở nhạc kịch ‘December’)

Credit: @BruceAutomatic, @charisjoon
Vtranslated + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s