[Twitter] 140207 Kim JunSu Twitter Update


Tôi đã hoàn thành rất tốt màn biểu diễn đầu tiên của December tại Busan. Tất cả những màn biểu diễn trước đso, kể cả của các concert suốt 10 năm qua, tôi chưa từng biểu diễn. . . trên loại sân khấu gần khán giả thế này. . .  thật sự. . . hu. . . Tôi sẽ lưu giữ khuôn mặt của tất cả mọi người trong tâm trí^^

@gunboy77: Hạnh phúc không? Hehe

@1215thexiahtic: Anh, khi nào mới đến Busan thế? Tự mình đến xem sân khấu đi. . . Nó. . . giống như là hát mà mặt đối mặt với khán giả chăng? Không chỉ mỗi cảm nhận đâu. . . nó thật sự là thế đó!

Khi đến đây . .  anh chắc chắn cũng sẽ bất ngờ đó. .

Hahahaha
Hahahaha
Hahahaha
Hahahaha
Hahahaha

@gunboy77: Anh muốn thấy thế càng sớm càng tốt đây hahahaha he haha hahahahaha

Cre: @1215thexiahtic, @gunboy77
Vtranslated + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s