[Other Instagram] 140217 JunHo nói về tấm ảnh cả gia đình của mẹ anh


Ảnh này chụp vài ngày trước rồi! Tweet của mẹ đã lan truyền rất nhanh chóng ^^ Mẹ tôi là người mà khi bốn người tụ họp sẽ rủ chụp ảnh chung đó.

Credit: Kimooyoung
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s