[OTHER TWITTER] 140217 Jaejoong khoe ảnh đi leo núi tuyết cùng Junsu


https://twitter.com/bornfreeonekiss/status/435280106391494656

[TRANS]

Đứng tạo kiểu như 1 nhóm nhạc tân binh vừa mới ra mắt~☆
Vì chúng tôi vẫn còn rất tươi trẻ mà~v

https://twitter.com/bornfreeonekiss/status/435282070508556288

[TRANS]

Tôi thật sự đã cố gắng lắm rồi >_<
Cơ mà, Junsu trông cứ như 14 năm về trước ấy~~ Rất là tươi trẻ

Credit: @bornfreeonekiss
Translated by: theyoungestmin
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s