[OTHER TWITTER] 140223 Diễn viên Kim Bo-Min trong ‘December’ tweet cám ơn Junsu


[TRANS]

Junsu đã mang đến cho chúng ta bữa ăn hôm nay ^^ Junsu ah, cám ơn em vì bữa ăn nhé ~~^^

Source: @BM_actor
Translated by: pvtse of JYJ3
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: JYJ3 + KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s