[Other Facebook] 140310 2014 Incheon Asian Games FB Update: JYJ trong Incheon Asian Games CF


Sự xuất hiện của JYJ trong CF 2014 Incheon Asian Games

Là đại sứ thiện chí của Incheon Asian Games và nhân vật chính trong ‘Only One’ – bài hát của Incheon Asiad, JYJ xuất hiện trong CF của Incheon Asian Games. Vào một ngày xuân lạnh, họ xuất hiện, cho ra những thước film tuyệt vời cùng tràng cười không hề dứt trong quá trình quay.

Hi vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn cho việc ra mắt CF quảng bá thế vận hội cũng giống như tình yêu của mọi người đối với các môn thi đấu.

@incheonAG2014en: Ghen tị với linh vật không? :p

Credits: 2014 Incheon Asian Games FB + @incheonAG2014en
Translated & Shared by: JYJ3
Vtranslated + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s