[TWITTER] 140313 Junsu và ngày nghỉ cùng các thành viên của FC Men


[TRANS]

Bóng đá là niềm vui ha~ Cơ mà Young Pil hyung …đang chào sao hả?^^ 

[TRANS]

Tận hưởng khi được chạm vào con cá đuối…hehe! Cảm giác như là…umm…nhơn nhớt mà cứng cứng như cục xương ý haha. Sungho thì sợ lắm nên chỉ dám ngồi nhìn tôi thôi.

Credit: @1215thexiahtic 
Translated by: ohmyjunsu
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s