[FACEBOOK] 140327 Junsu sẽ thể hiện những bản Ballad mới bằng tiếng Nhật của mình trong concert sắp tới


Kim Junsu sẽ tổ chức tour concert ‘2014 XIA THE BEST BALLAD SPRING TOUR CONCERT IN JAPAN’! Các bản Ballad tiếng Nhật mới của anh ấy cũng sẽ được giới thiệu trong concert cũng như những bài hát mới phát hành gần đây như các bạn đã biết. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các bạn ^^.

Credit: JYJ FB Official
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s