[OTHER TWITTER] 140328 Junho tweet cảm ơn Junsu đã ủng hộ cho đoàn làm phim ‘Hoàng hậu Ki’


[TRANS]

Hôm nay, nhờ cậu em tuyệt vời của tôi mà mọi người trong đoàn làm phim ‘Hoàng hậu Ki’, những người đã thức suốt đêm và mỗi ngày đều làm việc rất chăm chỉ đã được ăn một bữa thật ngon lành. Chúng tôi mong mọi người sẽ ủng hộ cho ‘Hoàng hậu Ki’ đến cuối cùng~  http://m.news.naver.com/read.nhn?

[TRANS]

Cũng là để chúc mừng kỉ niệm 4 năm debut của anh luôn đó. Hì, chúc mừng anh nha!

Credit: @1215thexiahtic + @JUNO_Japan
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s