[PICS] 140407 Junsu tại sân bay Macau


Các bạn fan ở Macau nói rằng Junsu di chuyển khá nhanh khi ra khỏi sân bay, dù chỉ được nhìn thoáng qua nhưng Junsu quả thực rất là bảnh ah~

Credit: Sayaki Fish + Forina_mjjeje
Shared by: KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s