[PIC] 140412 Trang chủ của khách sạn Conrad Macau chia sẻ hình ảnh Junsu và CEO của họ


[TRANS]

Thành viên của JYJ, cựu thành viên nhóm TVXQ, #Junsu đã đến @Conrad Macau và CEO của chúng tôi ngài Bede Barry đã đến bắt tay chào mừng. Có fan nào may mắn được gặp cậu ấy ở Macau chưa?

Credit: conrabmacaoscc
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s