[TRANS] 140427 MBLAQ G.O nhắc đến Kim Junsu trong cuộc phỏng vấn


Q: Bạn có từng xem buổi diễn nhạc kịch nào của JYJ Kim Junsu chưa? Bạn nghĩ sao về việc ‘cảm giác khác biệt bị mang ra so sánh của những thần tượng’ khi họ tham gia nhạc kịch?

G.O: Tiêu đề “sức mạnh phòng vé” của Kim Junsu tiếp tục được giữ vững, điều đó là bởi anh ấy thực sự xuất sắc, các bạn có nghĩ thế không? Tôi nghĩ rằng những cái như tiêu đề “sức mạnh phòng vé” dành cho các ca sĩ sẽ nhanh chóng biến mất nếu tài năng và kĩ thuật của họ không được công nhận. Tôi biết rằng Kim Junsu đã được nhận giải thưởng Nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất, nếu như anh ấy không đặt được nền móng vững chắc cho những kĩ năng của mình thì chắc chắn điều đó chỉ là mơ mộng viễn vông thôi.

Photo credit: O’nel Company.

Note: lượt bỏ phần không liên quan đến Junsu.

Source: EnterMedia
Translated by: pvtse of JYJ3
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: JYJ3 + KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s