[Other Twitter] 140503 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu


[TRANS]

Mấy ngày này chắc các bạn đều nhớ Junsu lắm đúng không? Thật là một ngày vui vẻ khi được nhận thật nhiều tình yêu từ con trai! Vì tôi cảm thấy thật có lỗi khi chỉ có mỗi mình được vui, nên bức ảnh này là món quà cho mọi người đây ^^

Credit: @zunoxiahmom
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

[PIC] 140503 Bánh sinh nhật tặng Mama Kim của JunSu


Hôm nay JunSu làm bánh sinh nhật tặng Mama Kim. Góc bên phải có chữ ký của anh ấy đó~

Credit: XIAH_Press
Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!