[Other Twitter] 140503 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu


[TRANS]

Mấy ngày này chắc các bạn đều nhớ Junsu lắm đúng không? Thật là một ngày vui vẻ khi được nhận thật nhiều tình yêu từ con trai! Vì tôi cảm thấy thật có lỗi khi chỉ có mỗi mình được vui, nên bức ảnh này là món quà cho mọi người đây ^^

Credit: @zunoxiahmom
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s