[INFO] 140514 Thông tin và lịch diễn của Junsu trong ‘Dracula Musical’


Teaser

* Địa điểm:
Hội trường trung tâm Nghệ thuật Seoul

* Ngày mở vé:
2:00pm 15/5/2014
Phòng vé Trung tâm nghệ thuật Seoul [Có sẵn] – LINK
Interparrk [Có sẵn] – LINK
Yes24 – LINK

* Thời lượng chương trình:
170 phút

* Lịch trình:
~ 15/7: 8:00pm
~ 17/7: 8:00pm
~ 19/7: 2:00pm & 7:00pm
~ 22/7: 8:00pm
~ 23/7: 3:00pm & 8:00pm
~ 25/7: 8:00pm
~ 27/7: 2:00pm & 7:00pm
~ 30/7: 3:00pm & 8:00pm
~ 31/7: 8:00pm
~ 1/8: 8:00pm

*Sơ đồ chỗ ngồi

Credit: od_musical
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

[Fancam] 140513 XIA The Best Ballad Spring Tour concert in Japan (Tokyo – Day 1)


When I Want To Dance

UNCOMITTED

Thank You For

Continue reading →