[INFO] 140514 Thông tin và lịch diễn của Junsu trong ‘Dracula Musical’


Teaser

* Địa điểm:
Hội trường trung tâm Nghệ thuật Seoul

* Ngày mở vé:
2:00pm 15/5/2014
Phòng vé Trung tâm nghệ thuật Seoul [Có sẵn] – LINK
Interparrk [Có sẵn] – LINK
Yes24 – LINK

* Thời lượng chương trình:
170 phút

* Lịch trình:
~ 15/7: 8:00pm
~ 17/7: 8:00pm
~ 19/7: 2:00pm & 7:00pm
~ 22/7: 8:00pm
~ 23/7: 3:00pm & 8:00pm
~ 25/7: 8:00pm
~ 27/7: 2:00pm & 7:00pm
~ 30/7: 3:00pm & 8:00pm
~ 31/7: 8:00pm
~ 1/8: 8:00pm

*Sơ đồ chỗ ngồi

Credit: od_musical
Translated + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s