[Twitter] 140517 Junsu tweet cổ vũ Jaejoong


[TRANS]

Em đã xem Triangle rồi! Diễn xuất của anh thực sự tuyệt nhất đó hyung~ Vui lên nào, hi. Mà mấy nay nhìn anh gầy lắm đó!!!!!!

[TRANS]

Jaejoong: Có nhiều cái vui lúc quay phim lắm~^^ Em đến trường quay chơi đi! Jjunjjang~~!

Junsu: Biết roài!! Jjoongjjang!!!!!!ㅋㅋ

 

Credit:  + 
Translated by: rubypurple_fan + ohmyjunsu
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!