[Videos] 140519~20 Những đoạn video dễ thương tại hậu trường chuẩn bị cho XIA Ballad concert ở Tokyo


Credit: Hyejin Joo
Shared by: KJSsmile.net

(T/N: Hyejin là một vũ công người Hàn của nhóm nhảy tham gia trong concert của Junsu)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s