[PIC] 140525 Kazuya Yamaguchi chia sẻ hình ảnh có JunSu


Đây là một tour live thật sự rất tuyệt vời! JunSu-ssi đã vất vả rồi! (≧∇≦)

(Note: Kazuya Yamaguchi là một guitarist (theo những gì Xì Mai đọc được từ Bio trên Twitter của anh ấy) và cũng tham gia concert của JunSu)

Credit: @kkkzzzyyy
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s