[Twitter Update] 140525 Kim JunSu tweet hình về Osaka, Dracula, và bán Nude


Tôi yêu Osaka~☆

Về Hàn Quốc. . Giờ là lúc bắt đầu. DRACULA.

Cắt đi phần dưới của tấm hình này thật sự rất khó.. Làm một tấm trong phòng chờ đó

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s