[TWITTER] 140602 Junsu tweet ảnh chơi bóng chày cùng anh trai


[TRANS]

 Lâu lắm rồi..  tôi mới chơi bóng chày cùng anh trai. Anh ấy nói là dù cho ảnh phát bóng mà không cần di chuyển thân dưới đi nữa thì tôi cũng không đánh được đâu…thiệt là làm bùng lên lửa tự tôn của tôi mà. Tôi đã nói với anh ấy là ném nó đi, rồi tôi sẽ đánh trúng ngay lần đầu tiên cho coi. Tôi là tôi được mấy bạn cùng chơi gọi là “Cao thủ bóng chày” hồi còn học ở trường tiểu học Choongnam đó nha.

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: ohmyjunsu
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s