[INFO] Junsu Fanmeeting tại đảo Jeju


Thời gian: 21/6/2014

Địa điểm: Khách sạn Toscana, Jeju

Nội dung chương trình:

1. Dự lễ khai trương khách sạn

2. Fanmeeting (biểu diễn các bài hát + talk time + chụp ảnh nhóm)

Credit: http://greentour.co.jp/jeju_junsu2014/
Shared by KJSsmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s