NEWS] 140617 JYJ được bổ nhiệm làm đại sứ cho Diễn đàn Nước Thế giới 2015


JYJ được bổ nhiệm làm đại sứ cho Diễn đàn Nước Thế giới.

C-Jes Entertainment cho biết vào ngày 17/6, “JYJ sẽ được bổ nhiệm với vai trò là đại sứ trong suốt sự kiện “World Water Forum D-300” được tổ chức từ ngày 19/6 tại EXCO, Daegu.

Ban tổ chức của Diễn đàn Nước Thế giới 2015 cho biết, “Chúng tôi quyết định bổ nhiệm JYJ với tư cách là đại sứ nhằm nâng cao ý thức và thúc đẩy quảng bá trên toàn cầu cũng như là sự kiện để chuẩn bị khởi động cho Diễn đàn Nước Thế giới trong năm tới. Với sự nổi tiếng của JYJ, chúng tôi muốn đưa đến thông điệp cho toàn thế giới về sự quý giá của nguồn nước và thực hành tiết kiệm nước.“

Lee Jung Moo, trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, “Chúng tôi kì vọng với việc bổ nhiệm JYJ trở thành đại sứ lần này sẽ là một khởi đầu đầy thành công cho Diễn đàn Nước Thế giới và đưa Hàn Quốc trở thành một trong những nước dẫn đầu về tiết kiệm nước.”

Photo credit: C-Jes Entertainment
Source: Mwave
Vtrans + Shared by:
KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s