[OTHER TWITTER] 140717 Mama Kim tweet ảnh chụp cùng Junsu sau hậu trường Dracula


[TRANS]

Junsu hôm nay thiệt đẹp trai quá đi~!!! Các phân đoạn trên sân khấu, diễn viên, phần âm nhạc, mọi thứ đều tuyệt vời! Vô cùng lôi cuốn luôn! Dracula~ thật sự rất thú vị~^^

Credit: @zunoxiahmom
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s