[OTHER TWITTER] 140721 Frank Wildhorn tweet ảnh chụp cùng Junsu tại hậu trường Dracula


[TRANS]

Đêm diễn mở màn ở Seoul cùng Dracula và ngôi sao Kpop Junsu!

(Xì Mai’s noteFrankWildhorn là nhà soạn nhạc cho vở nhạc kịch Dracula)

Credit: Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s