[TWITTER] 140727 Junsu twitter update


[TRANS]

Cố gắng tiếp hai buổi diễn hôm nay nào~ Chúng ta sẽ  gặp nhau tại lâu đài của Dracula~ Nhìn như ông già vậy nè hehe

 Credit: @1215thexiahtic
Translated by: XIAHPress

Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s