[Twitter Update] 140728 Kim JunSu Twitter Update


Dracula, suốt 400 ròng, trong khoảng thời gian dài đến vậy sao lại có thể chỉ theo đuổi tình yêu? Sống bất tử như vậy lại đi đợi chờ và mong nhớ một tình yêu đã ra đi? Câu trả lời đơn giản đến không ngờ. Trong cuộc sống bất tử, tiền, hay sức khỏe, hay công việc, hay đam mê, những thứ khác, nếu là những gì có thể cố gắng được thì sẽ là những thứ có thể làm được, nhưng.. tình yêu. Chỉ cố gắng vì mình tình yêu thôi vì đó là điều mình có thể, không phải sao? Thường là 100 năm một đời người, nếu thời gian cho phép, thà quên đi tình yêu ấy.. nhưng bất tử.. nên phải chăng chỉ khiến Dracula càng theo đuổi lẫn thương nhớ tình yêu ấy. Vì không phải cứ có cố gắng thì sẽ làm được.

(Xì Mai’s note: Vốn là cả hai tweet gộp lại mới thành cả đoạn hoàn chỉnh, dung lượng một tweet quá tải mà có lẽ anh già không biết twitlonger là cái chi mô nên thôi gộp hộ ảnh vậy =)))

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s