[TWITTER] 140729 Junsu twitter update: Buổi chiếu VIP “Sea Fog”


[TRANS]

Buổi chiếu VIP “Biển sương mù” ngày hôm qua đây.. Tìm Yoochun-ie đi nào!! Dongshik-ie..tớ tự hào về cậu.

Credit: 
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

3 Comments

  1. Xem hình của Dô Chơn thì có vẻ anh đã nhìn thấy người tóc đỏ nào đó :v =))))) cả buổi cứ hất mặt về hướng đó mà cười =))))))))

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s