[TWITTER] 140731 Junsu twitter update: JYJ Membership Week 2014


[TRANS]

Trông cứ như là lâu rồi mới mặc vest vậy. Thật vui và thú vị khi được ở bên các thành viên hehe.

Credit: Translated by: XIAHPress
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s