4 Comments

  1. giờ mới coi cái ni, ảo tùng chảo quá, để tóc rối này dễ thương nà, chứ sao trong nhạc kịch nhìn …. ráng đợi hết nhạc kịch xem có thay đổi gì ko:(((((((((((

    Reply

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s