[INTERVIEW] 140801 Phỏng vấn Junsu và Sunah trên tạp chí Scene PLAYBILL (số tháng 8)


PLAYBILL01

NIỀM KIÊU HÃNH VÀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN.

Diễn viên nhạc kịch Kim Junsu và Jung Sunah.

Như một Bá tước Dracula, kẻ hiếm khi xuất đầu lộ diện, công khai thể hiện mình, vở nhạc kịch <Dracula> vẫn giữ kín hầu hết các phần biểu diễn ngoại trừ một số hình ảnh ý tưởng và một ít tiết lộ nhỏ trong buổi diễn đầu tiên. Vì lý do này, chúng tôi lại càng muốn được gặp hai vị này đây. Hai người ấy chính là Kim Junsu (vai Bá tước Dracula), một kẻ ngạo mạn nhưng lại bất lực khi đối mặt với tình yêu và Jung Sunah (vai Mina), người khước từ sức hấp dẫn của một Dracula bởi định kiến. Hai người họ đã gặp nhau và đang đứng giữa ranh giới giữa niềm kiêu hãnh và những định kiến.

Continue reading →