[TWITTER] 140804-03 Junsu twitter updates


[TRANS]

Đúng là đã có những khoảng thời gian thật thú vị, hehe. Mọi người à, trời cũng đang mưa đó, nên hãy nhớ cẩn thận khi về nhà nha~^^

[TRANS]

À ha! Sợ chưa nè~~ Tôi phải đi hút máu của Renfield đây

Credit:  
Translated by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s