[Twitter Update] 140804 Kim JunSu Twitter Update


Ah hô! Đáng sợ nha~~~ Đi hút máu Renfield đơii

(Xì Mai’s note: Renfield là vai phản diện trong vở nhạc kịch Dracula, và tweet của anh già dùng teencode nên dịch sang tiếng Việt Xì Mai cũng xin phép đú đởn teencode =))) 

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s