[Twitter Update] 140810 Kim JunSu Twitter Update


Mọi người, nhờ mọi người mà dường như tôi đã được mơ một giấc mơ hạnh phúc đó ^^
Hôm qua thật sự rất cảm ơn mọi người~!!

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!