[Twitter Update] 140810 Kim JunSu Twitter Update


Mọi người, nhờ mọi người mà dường như tôi đã được mơ một giấc mơ hạnh phúc đó ^^
Hôm qua thật sự rất cảm ơn mọi người~!!

Credit: @1215thexiahtic
Vtrans + Vshared by KJSsmile
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s